top of page
Als scholengemeenschap merken we de laatste jaren steeds vaker op dat er een groeiende nood is aan opleidingen op maat van elke school.  Met coachingstrajecten op maat komen we hier graag aan tegemoet.

Standaardopleidingen hebben soms een missing link inzake toepasbaarheid, praktijkgerichtheid, kennis van de lokale onderwijskundige context en behoeften die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast bereiken reguliere nascholingen vaak steeds dezelfde mensen. Als scholengemeenschap geloven wij dan ook dat een toegankelijker en mobiel leerplatform voor leraren aan deze noden tegemoet kan komen. 

We voorzien specifieke opleidingsmomenten op maat van en rekening houdend met de sterktes van jullie school. Er wordt vanuit een evidence-based basiskader met concreet materiaal de link gelegd met de dagelijkse onderwijspraktijk en jullie worden gestimuleerd om de didactieken, werkvormen en materialen uit te testen en in te bedden in de klaspraktijk. We gaan waar nodig één op één aan de slag met jullie en bieden een coachingstraject tot in de klas aan.​  

Praktisch 
Wil je als school, vakgroep, team of individuele leerkracht een beroep doen op coaching? Vul dan het formulier hieronder in en wij nemen contact op met jou.
Dit project komt tot stand in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen. 

Bedankt voor je bericht!

bottom of page