top of page
‘Gepersonaliseerd samenleren’ volgens de poolstervisie van het GO! onderwijs stelt in hoofdlijnen:
De cruciale rol van leraren kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Leraren nemen binnen een gepersonaliseerde leeromgeving diverse rollen op: instructor, coach, model, mentor, evaluator, observator... Leraren nemen deze rollen doelgericht op in functie van het curriculum, de leerdoelen, en leerprocessen van de lerenden. We verwachten bovendien meesterschap voor alle competenties die nodig zijn binnen die rollen.

Ten aanzien van de professionalisering van onze medewerkers werden vijf krachtlijnen geformuleerd, rekening houdend met de missie, visie en de kernwaarden van GO! scholengroep Gent. Deze vormen de leidraad bij de ontwikkeling van onze sterke professionals die samen leren excelleren. 

1.    Wij hebben het voor jou! 

De passie voor leren is wat ons bindt. We stemmen ons aanbod af op de noden van onze professionals en ondersteunen hen waar nodig en wenselijk. Bij het bepalen van de prioriteiten op korte en lange termijn staat de ontwikkeling van de lerende te allen tijde centraal. Elk professionaliseringsinitiatief dat de scholengroep onderneemt heeft als focus dat de leerlingen er beter van moeten worden en tot groeien moeten komen. Op basis daarvan worden onze professionals in de juiste richting gevormd.

2. Onderwijs maken we samen

We leren samen van en met professionals want samen weten en kunnen we meer dan alleen. Interactie, discussie en feedback krijgen een centrale plaats binnen elke professionalisering. De scholengroep neemt de rol op als educator die de kwaliteit van de collectieve leerprocessen bevordert bij de professionals zodat er sprake is van diepgaand leren. We geloven dat elke professional kan blijven ontwikkelen en groeien in zijn/haar job door permanent in te zetten op het levenslang leren en opdoen van nieuwe ervaringen. We creëren dan ook graag de gepaste, krachtige leeromgeving om dit mogelijk te maken.

 

3. Future proof

Naast onze steeds veranderende maatschappij, staat ook ons onderwijs niet stil. We gaan de vernieuwingen en veranderingen niet uit de weg maar we zijn wel gatekeeper en bewaken hierbij telkens de draagkracht van onze professionals. We doen niet meer werk, maar we leren wel anders te werken. We baseren ons hiervoor steeds op wetenschappelijke onderzoeken die hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben (evidence-informed). De inhouden van onze professionaliseringen zijn telkens getest en goedgekeurd.

4. Meesterschap  

Meesterschap is een mindset. Als meester ben je expert op je vakgebied. Het vergt inspanning, doorzettingsvermogen, passie en doelbewuste oefening. We streven ernaar dat elke professional sterk en met trots in zijn/haar job kan staan. Bewust nadenken over het handelen en bijsturen waar nodig of gewenst, vormt voor ons hierbij de basisgrondhouding van elke professional (zelfreflectie en zelfsturing). Binnen elk professionaliseringstraject werken we doelgericht en ondersteunen de groei van elk individu via coaching.

5. Eigenaarschap

Je ergens verantwoordelijk voor voelen en deze verantwoordelijkheid ook volledig durven opnemen, daar draait het bij eigenaarschap om. Professionals maken zelf keuzes en nemen zelf belangrijke beslissingen op werkgebied om zo hun job zo goed mogelijk te doen en een echte bijdrage te leveren aan de organisatie. Elk professionaliseringtraject geeft daarom de verantwoordelijkheid om tot leren en ontwikkelen te komen aan de professionals zelf. 

bottom of page