top of page
GO! scholengroep Gent zoekt beleidsvoerend talent

Als GO! scholengroep Gent investeren we in sterke professionals. We doen dit onder meer door de talenten van onze personeelsleden verder te helpen ontplooien via een breed aanbod aan opleidingen en nascholingen, waaronder de opleiding Talentenwerf.  

-    Ben je een echte innovator?
-    Herken je in je taken dat je meewerkt aan vernieuwing?
-    Wil je van op de eerste rij mee beleid maken op school? 

Dan is de opleiding ‘Talentenwerf beleidsmedewerker’ het uitgelezen startpunt.  Via een boeiende mix van inhoudelijke sessies, job shadowing en uitdagende opdrachten versterken we jouw talent als game-changer.   Je competenties als initiator en organisator van verandering worden aangescherpt.  Je inzicht in hoe je verandering stap voor stap in een team initieert wordt versterkt.  

Inhoud opleiding

Het opleidingsprogramma bestaat uit:
-    Inhoudelijke sessies rond beleidsvoerend vermogen, visie-ontwikkeling, helder en authentiek communiceren, motiverend leidinggeven, vergaderingen leiden en moeilijke gesprekken voeren;
-    Job shadowing: een dag in het spoor van een directeur;
-    Uitdagende opdrachten;
-    Sessies met ruimte voor opbouwende feedback in een klimaat van leren met en van elkaar.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Je stelt je kandidaat door een dossier samen te stellen. Je dossier bestaat uit:

-    beschikken over het vereiste bekwaamheidsbewijs om het ambt te kunnen uitoefenen waarvoor je kandideert;
-    beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);
-    geen evaluatie onvoldoende of betrokken zijn in een tuchtprocedure;

De opleidingscommissie neemt de beslissing welke kandidaten toegelaten worden tot de opleiding. 

Je kandidaat stellen

Je stelt je kandidaat door een dossier samen te stellen. Je dossier bestaat uit: 

-    een recent curriculum vitae.
-    de persoonlijke motivatie die bestaat uit een omschrijving van je huidige rol als beleidsmedewerker en het nut van deze opleiding in functie van je persoonlijke ontwikkeling. (lettertype: calibri, 12p – max. 2 pagina’s)
-    een bewijsstuk anciënniteit binnen het GO!, de scholengroep of andere relevante, leidinggevende ervaring.
-    een bewijs model 2 van goed gedrag en zeden. (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);
-    een bewijsstuk vereist bekwaamheidsbewijs. 
-    verklaring op eer, bevestigd door het instellingshoofd: geen evaluatie onvoldoende of onderworpen aan tuchtprocedure.

Dit dossier bezorg je uiterlijk op vrijdag 14 oktober om 12u via mail aan ad@scholengroep.be, algemeen directeur, en sofie.de.smet@scholengroep.gent beleidsmedewerker HRM. 

Verder verloop

De selectiejury buigt zich over de dossiers en nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek op 17 of 24 oktober. Na dit gesprek brengen we de kandidaten op de hoogte of ze mogen starten aan de talentenwerf. Op donderdag 14 november  (17u) vindt de eerste sessie van de opleiding plaats. 
Wil je je kandidaat stellen dan is het goed om beide data alvast te blokkeren in je agenda. 

Meer info

Uitgebreide informatie over de opleiding vind je in de handleiding van de opleiding. Of je kan contact opnemen met Sofie De Smet of telefoon (0473/90 33 57)

bottom of page