Wil je vanop de eerste rij mee beleid maken op school? Wil je kennismaken met de job van leidinggevende in het onderwijs? En heb je ambitie als schoolleider? Dan is deze opleiding voor jou de uitgelezen springplank. 

De opleiding biedt een uitgebreide kennismaking met het ambt van (adjunct-) directeur, TA(C), internaatbeheerder, hoofdopvoeder of coördinator CLB. Via een boeiende mix van inhoudelijke sessies, job shadowing en uitdagende opdrachten versterken we jouw competenties en word je ingewijd in de job van leidinggevende binnen onderwijs.  ​

Inhoud opleiding

Via de opleiding willen we onderwijsprofessionals laten proeven van een leidinggevende functie binnen onderwijs. Het opleidingsprogramma bestaat uit:

 • Inhoudelijke sessies rond beleidsvoerend vermogen, visie- en schoolontwikkeling, helder en authentiek communiceren, motiverend leidinggeven, vergaderingen leiden en moeilijke gesprekken voeren;

 • Job shadowing: twee dagen in het spoor van een directeur;

 • Uitdagende opdrachten;

 • Individuele feedback doorheen de opleiding.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Om te kandideren dien je aan een aantal technische selectiecriteria te voldoen:

 • beschikken over het vereiste bekwaamheidsbewijs om het ambt te kunnen uitoefenen waarvoor ze kandideren;

 • op het einde van het schooljaar waarin de kandidaten de Talentenwerf hebben doorlopen, beschikken over minstens één van de volgende ervaringen:

  • minimum 5 jaar dienstanciënniteit binnen het GO! of;

  • minimum 5 jaar relevante ervaring in of met onderwijs of minimum 5 jaar ervaring als nascholer of; 

  • minimum 3 jaar relevante ervaring in leidinggeven in onderwijs gerelateerde contexten of;

  • minimum 1 jaar ervaring als waarnemend directeur in het GO!.   

 

De selectiecommissie valideert op autonome wijze de relevante ervaring. 

 • beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);

 • geen evaluatie onvoldoende of betrokken zijn in een tuchtprocedure;

De kandidaten maken eerst een selectieproef. De opleidingscommissie neemt daarna een beslissing welke kandidaten toegelaten worden tot de opleiding. 

Hoe kandideren?

Je stelt je kandidaat door een dossier samen te stellen. Je dossier bestaat uit: 

 • een recent curriculum vitae.

 • de persoonlijke motivatie voor het ambt met duidelijke vermelding van het ambt waarvoor je kandideert. (lettertype: calibri, 12p – max. 2 pagina’s)

 • een persoonlijke visie op het ambt. (lettertype: calibri, 12p – max. 2 pagina’s)

 • een bewijsstuk anciënniteit binnen het GO!, de scholengroep of andere relevante, leidinggevende ervaring.

 • een bewijs model 2 van goed gedrag en zeden. (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);

 • een bewijsstuk vereist bekwaamheidsbewijs. 

 • verklaring op eer, bevestigd door het instellingshoofd: geen evaluatie onvoldoende of onderworpen aan tuchtprocedure.

 • het ingevuld sjabloon competentieprofiel: de kandidaat maakt een zelfevaluatie aan de hand van het competentieprofiel. Je omschrijft aan de hand van concrete voorbeelden in welke mate je bepaalde competenties al bezit of nog dient te ontwikkelen. 

Dit dossier bezorg je uiterlijk op vrijdag 24 september om 12u via mail aan Stephan Brynaert, algemeen directeur, en Sofie De Smet, beleidsmedewerker HRM. 

Verder verloop

De selectiejury buigt zich over de dossiers en nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek op donderdag 30 september. Na dit gesprek brengen we de kandidaten op de hoogte of ze mogen starten aan de talentenwerf. Op dinsdag 5 oktober (17u) vindt de eerste sessie van de opleiding plaats. 

Als je je wil kandidaat stellen, blokkeer je best al beide data in je agenda.

De opleiding is onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen.  
 

Meer info

Uitgebreide informatie over de opleiding vind je in de handleiding van de opleiding. Of je kan contact opnemen met Sofie De Smet via mail