top of page

MOBIELEER & MOBIELCOACH

Image by You X Ventures
MOBIE-WAT?
Als scholengemeenschap merken we de laatste jaren steeds vaker op dat er een groeiende nood is aan opleidingen op maat van elke school. 

Standaardopleidingen hebben soms een missing link inzake toepasbaarheid, praktijkgerichtheid, kennis van de lokale onderwijskundige context en behoeften die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast bereiken reguliere nascholingen vaak steeds dezelfde mensen. Als scholengemeenschap geloven wij dan ook dat een toegankelijker en mobiel leerplatform voor leraren aan deze noden tegemoet kan komen: welkom mobieleer en mobielcoach!​

Onderwijzend personeel binnen één van de scholen of centra uit GO! scholengroep Gent. ​

Dankzij mobieleer komen de nascholingen naar jouw school toe!

We voorzien specifieke opleidingsmomenten op maat van en rekening houdend met de sterktes van de scholen. Er wordt vanuit een evidence-based basiskader met concreet materiaal de link gelegd met de dagelijkse onderwijspraktijk en leraren worden gestimuleerd om de didactieken, werkvormen en materialen uit te testen en in te bedden in hun praktijk. Via mobielcoach gaan we één op één aan de slag met de leraren en bieden hen een coachingstraject tot in de klas aan.​

Praktisch

 

Wil je als school een beroep doen op onze mobieleer of mobielcoach? Vul dan snel het aanvraagformulier in! Op basis van dit formulier gaan wij samen met jullie aan de slag om een gepersonaliseerd nascholingstraject op te starten.​

Elk onderwijzend personeelslid kan een aanvraag indienen. ​

Vragen?

Contacteer de opleidingscoördinator Bieke Steenhaut

Mobieleer komt tot stand in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen

bottom of page