top of page

BIEKE STEENHAUT

OVER BIEKE
Bieke-go-teach.jpg

Bieke studeerde moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent en behaalde voordien het diploma professionele bachelor in de lerarenopleiding van Hogeschool Gent.

Als leerkracht ging ze met veel engagement op zoek naar creatieve, aanstekelijke en inspirerende methodes om jongeren en leerkrachten  te motiveren om levenslang en levensbreed te leren. Een aangenaam en respectvol schoolklimaat beschouwt zij als essentiële voorwaarde om jongeren met plezier te laten leren. Haar passie om bij te dragen tot een warm schoolklimaat vormt dan ook de rode draad in haar loopbaan.
Sinds 2017 vervoegt zij het pedagogisch team van onze scholengroep waarbij zij haar praktische kennis en creativiteit kan koppelen aan beleidsmatig onderzoek bij het zoeken naar antwoorden op hedendaagse onderwijsvraagstukken.

Bieke is onder andere gespecialiseerd in onderwijsloopbaanbegleiding, talentontwikkeling, projectwerking, coachingsgesprekken, conflictmanagement, verbindende communicatie-technieken burgerschapseducatie en integriteitsbeleid.

bottom of page